Poniżej udostępniamy układ taneczny, który zostanie wykonany jako finał przez wszystkie reprezentacje szkół w trakcie obchodów II Lubelskiego Dnia Integracji Dzieci i Młodzieży Wielu Kultur.